Home
Home
Home
Home
Home
 
     

 
- Gegarandeerd aanvragen
- Het hele jaar door aanvragen
- Eigen homepage

E-mail: Klantenservice@ikverhuurmijn.nl
Tel: 084 - 86 79 055
Fax: 084 - 86 79 055
- Voordelig huren
- Zeer ruim aanbod
- Geen bijkomende kosten
 
 
 

IkVerhuurMijn.nl

IkVerhuurMijn.nl koppelt huurders en verhuurders direct aan elkaar. Hierdoor wordt verhuren eenvoudig en huren voordelig.

Lees ook onze FAQ (Veel Gestelde Vragen)

Algemene voorwaarden
1. Als u gebruik maakt van de diensten van IkVerhuurMijn.nl gaat u akkoord met de regels die staan in de algemene voorwaarden op deze pagina en in de disclaimer.
2. Het is het doel van IkVerhuurMijn.nl om adverteerders (of verhuurders) en (potentiele) huurders direct met elkaar in contact te brengen.
3.IkVerhuurMijn.nl bemiddelt in het contact en is nooit een partij bij wie een overeenkomst gesloten wordt. Deze overeenkomst wordt direct gsloten tussen adverteerder en huurder door gebruikmaking van schriftelijke contacten (ANWB contract bijvoorbeeld).
4.IkVerhuurMijn.nl (en al haar personeel en managers en tussenpersonen) is gevrijwaard van enigerlei vorderingen, aanspraken op schadevergoeding en dergelijke, verband houdende met geschillen tussen huurder en verhuurder.
5.Op de website van IkVerhuurMijn.nl kunnen verwijzingen naar andere websites van derden aangetroffen worden. De website van IkVerhuurMijn.nl heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud en het beleid van deze websites. Op deze andere websites valt u automatisch onder de (privacy)regels van die betreffende website.
6.De website van IkVerhuurMijn.nl behoudt zich ten alle tijden het recht voor om een gebruiker van de website uit te sluiten van elk verder gebruik van de website indien u op enige wijze naar de mening van IkVerhuurMijn.nl in strijd handelt met de Algemene Voorwaarden van IkVerhuurMijn.nl. Het plaatsen van een advertentie kan hiermee ten alle tijden geweigerd worden en de advertentie verwijderd.
7.De belangrijkste kenmerken van uw te verhuren object worden gevraagd. Er wordt een voorstel gedaan voor een advertentie. U kunt hier op reagren met feedback. Een adverteerder mag kostenloos per kalenderjaar maximaal 5 maal een aanpassing doorgeven aan IkVerhuurMijn.nl aangaande haar geplaatse advertenties op IkVerhuurMijn.nl. Hierna wordt hier in overleg met de verhuurder afspraken gemaakt over de vergoeding. IkVerhuurMijn.nl zal aanpassignen in redelijke termijn doorgegven.
8.Het is bij IkVerhuurMijn.nl niet toegestaan om foto’s bij een advertentie te plaatsen die geen betrekking hebben op het aangeboden object of op andere wijze te verwijzen naar andere websites of waar op een andere wijze een copyright op bestaat. 9.Het is alleen toegestaan om 1 object per advertentie te plaatsen.
10.Het plaatsen van, het aanbieden of laten plaatsen van auteursrechtlijke foto’s of waarop het portretrecht van iemand anders rust is niet toegestaan. IkVerhuurMijn.nl draagt hiervoor geen verantwoording echter doch de verhuurder zelf.
11.Foto's en of teksten die als verhuurder gelaatst worden op IkVehuurMijn.nl mogen niet worden gebruikt zonder schriftelijk toestemming van de rechthebbende en mogen niet in strijd zijn met de wet of de goede zeden.
12.Het is op de website van IkVerhuurMijn.nl niet toegestaan beschermde logo’s, namen, pay-offs van bedrijven in de advertentie op de website te gebruiken, Alleen de naam van het bedrijf dat het object dat u adverteert fabriceerde of produceerde tenzij deze bezwaar maakt.
13.De titel die u aan uw advertentie geeft mag niet aanstootgevend, kwetsend of misleidend zijn. Misleidende of anders van uw titels zijn alle titels die het te verhuren object niet goed beschrijven. Privacy/regels van derden mogen niet geschonden worden.
14.Voor de werking van de website heeft IkVerhuurMijn.nl een aantal persoonsgegevens nodig. Met deze gegevens wordt zorgvuldig omgegaan.
15. Indien een (potentiele) huurder of zo mogelijk verhuurder een verzoek doet bij IkVerhuurMijn.nl, worden de (persoons)gegevens beschikbaar voor beide partijen. De verhuurder dient binnen 2 weken na het ontvangen van een lead de huurder een aanbieding te doen. Mocht een potentiele huurder niet reageren op een verhuurders voorstel dan kunt u deze nog 1 maal een beter voorstel doen. Hierna dient u de potentiele huurder niet meer te mailen. U kunt over het niet reageren IkVerhuurMijn.nl op de hoogte stellen.
16.Om deze website beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op uw voorkeuren, kunnen bepaalde gegevens met betrekking tot het gebruik van de website verzameld worden. De informatie kan zo mogelijk verzameld worden door gebruik te maken van cookies.
17.De gegevens van personen kunnen door IkVerhuurMijn.nl worden gebruikt om u gericht te informeren over producten, advertenties of diensten die voor u van belang kunnen zijn. Indien dit ongewenst is kunt u dit aan ons kenbaar maken.
18. Indien u vragen opmerkingen heeft over het privacybeleid, dan kunt u deze stellen via de klantenservice. Op de contactpagina vindt u de gegevens.
19. Het gegarandeerde aantal huuraanvragen per jaar wordt per maand gemiddeld en per maand (doorgaans per week) naar de verhuurder verzonden. IkVerhuurMijn.nl is niet verantwoordelijk voor het wel of niet reageren van de bezoeker die de huuraanvraag heeft afgegeven. De kosten p/m zijn per object die geplaatst wordt. IkVerhuurMijn.nl is gerechtigd om de kosten p/m aan te passen en dit aan te geven bij de verhuurder. De verhuurder is ten alle tijde gerechtigd om de huurovereenkomst te ontbinden. IkVerhuurMijn.nl heeft ook alle rechten om ten alle tijden de overeenkomst te ontbinden.
20. Het aantal huurvragen dat gegarandeerd per jaar wordt verstrekt wordt gelijkmatig over de maanden verdeeld. Het aantal gegarandeerde aanvragen in de zomermaanden mei, juni, juli en augustus zijn ten minste vijf aanvragen, de overige maanden ten minste twee aanvragen.Bij het instap vergoeding per maand mogen per maand de contact gegevens van maximaal 5 huuraanvragen uit het verleden opgevraagd worden,deze zijn niet per maand over te nemen naar de volgende maand.
21. Een verhuurder wordt door IkVerhuurMijn.nl voorzien van een online presentatie waar het te verhuren object weergegeven wordt. Indien de verhuurder aan deze webpagina wijzigingen wenst door te voeren dan dient dit aan de webmaster via de contactpagina doorgegeven te worden. De webmaster zal aangeven aan de verhuurder welke vergoeding met de wijzigingen in overeenstemming waarmee de verhuurder al dan niet akkoord gaat. IkVerhuurMijn.nl behoudt zich het recht voor om per aanpassing een vergoeding te vragen.Dit gaat in overleg met de verhuurder. IkVerhuurMijn.nl vraagt bij de eerste inschrijving van een klant geen inschrijfkosten. Bij meerdere inschrijvingen per jaar worden wel inschrijfkosten gerekend.
22. Indien de verhuurder contact opneemt met de gegevens van de huuraanvraag gaat de verhuurder akkoord met de algemene voorwaarde en pleit IkVerhuurMijn vrij van welke mogelijke gevolgschade dan ook.
23. Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met de klantenservice. De contactgegevens staan vermeld onder de knop contact op de website. IkVerhuurMijn.nl behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden en disclaimer aan te passen. IkVerhuurMijn.nl behoudt zicht het recht voor om prijswijzigingen door te voeren en zal deze vervolgens communiceren.
24. IkVerhuurMijn.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. Daarnaast aanvaardt IkVerhuurMijn.nl op geen enkele wijze (voortgevloeide)schade uit gerbuik van de IkVerhuurMijn.nl website en/of de diensten van IkVerhuurMijn.nl. Tevens aanvaardt IkVerhuurMijn.nl op geen enkele wijze de aansprakelijkheid over onjuistheden en/of onvolledigheden van de op de website van IkVerhuurMijn.nl opgenomen teksten, foto's, reclames, banners, objecten, foto's, tarieven en enige inhoud van de website, die door huurders, verhuuders al dan niet door andere gebruikers van de website zijn toegevoegd.
25. Aangaande het loyaliteitsprogramma bestaan voor zowel huurders als verhuurders de volgende voorwaarden. Indien een huurder meer dan twee jaar geen gebruik maakt van IkVerhuurMijn.nl komen de opgebouwde credits en mogelijke VIP status te vervallen. Indien een verhuurder aangeeft geen gebruik meer te willen maken van IkVerhuurMijn.nl komen de credits en mogelijke VIP status te vervallen. De credits en mogelijke VIP status komen tevens te vervallen wanneer een verhuurder stopt de maandelijkse bijdrage te voldoen. IkVerhuurMijn.nl behoudt zich het recht voor om huurders en verhuurders van de website en van het loyaliteitsprogramma te weren of zonder reden van opgaaf te ontzeggen of op te zeggen. Het loyaliteitsprogramaa geldt alleen voor verhuurders die aaneengesloten tijdig de maandelijkse vergoeding voldoen. De vergoeding wordt per maand voldaan. In de betreffende maand dat de vergoeding zal IkVerhuurMijn de passende aanvragen doorsturen aan de verhuurder. De maandvergoeding is niet restitueerbaar.
26.Hoewel de website van IkVerhuurMijn.nl alles in het werk probeert te stellen om misbruik te voorkomen, is IkVerhuurMijn.nl niet aansprakelijk voor de informatie en/of e-mail verkeer en/of ander internet verkeer, welke door gebruikers (en/of eventueel misbruikers) van deze website, gegenereerd wordt.
27. IkVerhuurMijn.nl is een dienst t.b.v. particulieren met 1 enkel te verhuren object. Bedrijven of particulieren met meerdere te verhuren objecten dienen contact op te nemen met IkVerhuurMijn.nl voor opmaat afspraken.

 

Laatste 10 Huur aanvragen: